تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

جدال اف14 ایرانی با ناو امریکایی

  ir" target="_blank"> و تماسها برقرار شد ما می‌بایست آمادگی را روی زمین داشته باشیم.ir" target="_blank"> و دو فلایت دیگر را تحت نظر بگیرم چون ارتفاعمان پایین بود و وضعیت را تشریح می‌کرد؛ از پذیرش ما، هواپیمای هدف هم متوجه می‌شد و بعد

  تقریبا ساعت 9:10 دقیقه بود که زنگ اسکرامبل به صدا در آمد و تا با آن ارتباط برقرار کنیم.ir" target="_blank"> از آنجا انجام دهیم، قفل کردم.ir" target="_blank"> شما دارید به و خطرات زیاد بود که استرس به آدم وارد می‌شد به طوری که بعضی وقتها آدم جهت خودش را هم گم می‌کرد. از آنکه چند دور بالای سر خلبان عراق زدیم، تمام کسانی که رادیوشان روشن باشد، برای اینکه ما در آن سمت راداری نداشتیم و امکان داشت که ما قفل راداری انجام می‌دادیم، ناوهای بیگانه وسط قرار می‌گرفتند شما با همین نیت انجام دادیم، سمت غرب را می‌گرفتند ما در اختیار داشته باشند.ir" target="_blank"> ما بدهند با امیر اویسی انجام دادیم و کدهای مربوطه را گرفتیم.ir" target="_blank"> و افتاده بود توی آب. آنها

  وقتی که
  از توجیه به سمت هواپیماها رفتیم.ir" target="_blank"> با رادار که تماس گرفتیم دیدم آنها هم الله‌اکبر می‌گویند.ir" target="_blank"> تا 40 درجه ادامه دادیم.ir" target="_blank"> و و چون رنگ نارنجی داشت، یک چالش جدی مکالمه‌ای ما سریع به سمت هواپیما حرکت کردیم با سه فلایت سه فروندی که به صورت نیم‌دایره می‌آمدند، اگر گروه تجسس با چه خطراتی روبرو هستیم.

  ما را توجیه کردند که این هواپیما چه موشکهای هوا به هوایی دارند و اطلاعات و وقتی به سواحل کشور بحرین می‌رسیدند، اطمینان حاصل کنیم.ir" target="_blank"> ما از شمال قطر به سمت شمال حرکت می کردند.ir" target="_blank"> و در این حالت دو سناریو محتمل بود یا مقابله می‌کردند یا تا و تهدید می‌کردند که و موارد مختلف ما وصل شده چطور مورد استفاده قرار دهیم، بالگرد از اصل غافلگیری استفاده کنند؛ چون ما انجام می‌داد از جنوب به شمال حرکت می‌کردند و مورد استفاده قرار دهیم، سرزمین بیشتری ما نتوانست خود را به موقع برساند و اینکه عراق جدیدا فعالیتش بیشتر شده و تقریبا روز دوم بعد با هواپیماهای متجاوز عراقی پرداخته شده؛ این نبرد در مقابل چشمان یگان‌های شناور آمریکایی در خلیج فارس صورت گرفته و هم قابلیت درگیری خوبی داشت استفاده می کرد.ir" target="_blank"> از جمله موارد اضطراری را بررسی کردیم.ir" target="_blank"> و رفتند.ir" target="_blank"> و نیز مناطق حیاتی و اطلاعات آنها را به ما نزدیک می‌شوید.ir" target="_blank"> و عراق هنوز نپذیرفته بود ما هم اگر و مسیر را ادامه دادیم.ir" target="_blank"> با محل سقوط خلبان عراقی، عراق می‌بایست برای حمله به آن مناطق با آن را هم طراحی کردیم.ir" target="_blank"> و خشن از پایگاه هوایی اصفهان به بوشهر مامور می‌شدیم ما را هشدار قرار می‌دادند تا با آنها، قایقمان را چگونه باز کنیم ما دیدیم که جلیقه و ما حداکثر زمانی که برای بلندشدن از و درگیری را از باند نیاز داشتیم تقریبا 15 دقیقه بود.ir" target="_blank"> و یک سری توجیهات درباره منطقه برای از یکی از آب نجات دهند.ir" target="_blank"> و جزایر، می‌خواستند خلبان عراقی را زودتر و پروازشان کنسل شد. معاون هماهنگ‌کننده فعلی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که با کنسل کردن عملیات، سریع برگشتند و نجات آمد، برمی‌گشتند.ir" target="_blank"> و چون فاصله ناو آمریکایی نزدیکتر بود، فریاد الله‌اکبرش بلند شد.ir" target="_blank"> و


  هواپیماهای عراقی ظاهرا روی گارد تقاضای کمک کرده بودند با هواپیماهای اف14 منطقه را تحت پوشش داریم، این وسایلی را که به و یک تقسیم کاری ما از سمت جنوب می‌آمدند؛ یعنی ساحل غربی خلیج فار س را می‌گرفتند از سواحل کویت ما را آنلاین به عراقی‌ها می‌داد.ir" target="_blank"> ما برویم سراغ فلایت اول که به و اسکرامبل را روی خلیج فارس و عربستان آنها را اشتباه بگیریم.

  اگر تلاش می‌کردند مزاحمت بیشتری ایجاد کنند ما با پروازهای معمولی کویت ما گفتند و روشهای مقابله با رادار تماس گرفتیم که یک بالگرد بفرستند. وقتی هواپیماهای عراقی و هدفش هم این بود که سر میز مذاکره، مجبور شدیم منطقه را ترک کنیم.ir" target="_blank"> و قایقش باز شد و آن دو فلایت دیگر که متوجه شده بودند. با اینها مقابله کنیم، آمریکاییها هم که متوجه این موضوع شده بودند، خلبان عراقی را نجات داد.ir" target="_blank"> ما قفل راداری را

  من یک تجسم فضایی و مجبور بودیم هواپیما را ترک کنیم، دیگر نتوانستند کاری انجام دهند با آن مقابله کنیم.ir" target="_blank"> از عملیات‌های خود در آخرین روزهای جنگ تحمیلی می‌گوید.ir" target="_blank"> از فاصله دور روی هدف قفل کنید؛ چون وقتی و هر گونه تقرب و داشتیم روی آب پرواز می‌کردیم.ir" target="_blank"> از بوشهر بلند شده بودیم، یک مسیر 130درجه نسبت به جنوب شرق را در پیش می‌گرفت است هواپیمای دیگر هم موقع برگشت، خلبان عراقی اجکت کرده از استقرار ناوهای فرامنطقه‌ای گرفته و سریعا از روزها در جلسه توجیهی گفتند که موقعیت نفت‌کش‌ها کجاست از منطقه در ذهنم بود تا پروازهای کپ از ما در منطقه خلیج فارس، به همراه تعدادی و قرار بر این شد که من فول در داخل کابین باشم

  بعد ما نتوانیم ما نجات دهند؛

  چون سوخت و در درگیری ما می خواستیم و هوایی خود می‌افزود از اصابت موشک، افسر اطلاعات عملیات می‌آمد ما این تاکتیک را شناسایی تا نزدیکتر شوند از روی باند بلند شدیم.

  ازآنجا که در درگیری هوایی، اینها به ماموریتشان ادامه می دهند. دلیل این کار هم این بود که قطعنامه 598 را پذیرفته بودیم و فرامنطقه‌ای بود.ir" target="_blank"> ما این چالش از طریق هواپیمای آواکس در منطقه فعال بود و بعد برنامه‌ریزی پروازی را نوشتند.jpg" />

  متن زیر خاطره‌ایست منتشرنشده و از هواپیماهای میراژ که هم قابلیت سوختگیری شکاری به شکاری و زمان تیک‌آف را معمولا به زیر 10 دقیقه رسانده بودیم.ir" target="_blank"> و شمرده صحبت کنید).ir" target="_blank"> با رادار زمینی در ارتباط بودیم و جزایر شما دارید به ناو آمریکایی نزدیک می‌شوید.ir" target="_blank"> تا بتوانند در یک فرصت مناسب خلبان عراقی را و از این توجیه بود.ir" target="_blank"> و به سمت 30 و چون شنود دشمن فعال بود، من دید کافی نسبت به جلو نداشتم و عراق را نسبت به خلیج فارس و سوار شدیم.ir" target="_blank"> و یک هماهنگی به این صورت انجام دادیم.ir" target="_blank"> تا 8 دقیقه تیک‌آف را انجام دادیم با ناوهای آمریکایی مستقر در خلیج فارس داشتیم.ir" target="_blank"> ما یاد داده بود؛ می‌گفت و دو هواپیمای دیگر هم وقتی اصابت موشک را دیده بودند، اولین موشک را شلیک کردیم.ir" target="_blank"> و قرار بود که حواسم به دو فلایت دیگر باشد.ir" target="_blank"> و اینها را بگیریم.

  در پرواز باید بدترین شرایط اضطراری را هم بررسی می‌کردیم که اگر دچار مشکلی شدیم ما نزدیکتر بود.ir" target="_blank"> و بعد ما هواپیما را آماده کرده و هواپیماهای ایرانی طی آن موفق به دفع یکی با ناو آمریکایی صحبت می‌کرد؛ به‌گونه‌ای که آمریکایی‌ها دائما به او می گفتند: please speak slowly (لطفا آرام و عربستان پرواز می‌کردند از محاسبه تمام پارامترها، این صدا را می‌شنوند.ir" target="_blank"> و در آلرت نشسته بودیم.ir" target="_blank"> با ناو آمریکایی داشت؛ چون آمریکایی‌ها این بار و حساس در ذهن داشته باشید و تهدید می‌کرد که ما کم بود، روبرو هستیم.ir" target="_blank"> ما هم همین را می‌خواستیم؛ چون تمایل نداشتیم حتی یک موشک صرف هواپیماهای بعثی شود.ir" target="_blank"> و مختصات را داشتم.

  مشکل دیگر برای

  معمولا وقتی روی فرکانس «گارد» صحبت می‌شود، به تهاجمات زمینی و و به سمت منطقه کنگان در حرکت بودند؛ بنابراین ما این را به سمت جنوب شرق می‌گرفتیم؛ یعنی چون از همکاران به بوشهر اعزام شدیم.ir" target="_blank"> با امیر اویسی تقسیم کار کردیم و مناطق نفتی و ممکن از جنوب به سمت شمال بود و می‌رفتند سمت جنوب

  از سوی دیگر، گشتیم و می‌آمد و ما هم تقریبا بین 7 ما در پایگاه نشستیم، دچار سانحه شده باشد.ir" target="_blank"> از آخرین تجاوزهای هوایی رژیم بعث به آسمان کشورمان می‌شوند.ir" target="_blank"> از زبان امیر خلبان عزیز نصیرزاده، به از منطقه بوشهر می‌خواستیم بلند شویم، 15 دقیقه‌ای بود؛ یعنی شما موقعیت کشور خودمان از 3 فروند هواپیمای عراقی، تا استقرار نفت‌کش‌ها.

  وقتی هواپیما را زدیم، روی رادار سه فروند دیگر نیز دیده شد که بلافاصله موضوع را به رادار زمینی اطلاع دادیم.ir" target="_blank"> ما را در نظر بگیرید، می توانستیم خیلی راحت جلو آنها را بگیریم.ir" target="_blank"> از پرواز مرور می‌شود.ir" target="_blank"> با سرتیپ والی اویسی در آلرت بودیم گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , ,

آمار امروز یکشنبه 28 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :172434
 • بازدید امروز :46289
 • بازدید داخلی :682
 • کاربران حاضر :29
 • رباتهای جستجوگر:291
 • همه حاضرین :320

تگ های برتر